Археологія. Выпуск 60. 1987

Кеш страницы книги с сайта:

Название: Археологія. Выпуск 60

Отв.редактор: Артеменко И.И.

Издательство: Київ: Наукова думка

Год: 1987

Страниц: 98

Формат: PDF

Размер: 6,5 Mb

Язык: украинский

В сборнике размещены теоретические и обобщающие статьи по вопросам древней истории и археологии Украины, сообщения о новых открытиях на территории УССР, критика и библиография, хроника и информация.

Книга предназначена для археологов и историков, преподавателей и студентов ВУЗов, музейных работников.

Зміст (Содержание)

Статті

Демиденко Ю.Е. До питання про час винаходу лука та стріл (1—6)

Залізняк Л.Л., Яневич О.О. Свідерські мисливці Гірського Криму (6—17)

Телегін Д.Я. Культурна належність і датування випростаних енеолітичних по¬ховань Степового Подніпров’я (17—30)

Ричков М.О. Порівняльний аналіз поховальних пам’яток за матеріалами ямної культури (30—35)

Скорий С.О. Про скіфський етнокультурний компонент у населення Дніпров¬ського Лісостепового Правобережжя (36—49)

Публікації та повідомлення

Березанська С.С., Охріменко Г.В., Пясецький В.К. Нові пам’ятки східнотшинецької культури на Волині (50—58)

Шмаглій М.М., Відейко М.Ю. Пізньотрипільське поселення поблизу с. Майданецького на Черкащині (58—71)

Ляшко С.М., Фрідман М.І. Скіфська антропоморфна скульптура Нижнього Подніпров’я (71—80)

Кузьмінова Н.М., Охотніков С.Б. Культурні рослини Нижнього Подністров’я в VI—V ст. до н. е. (за даними палеоботанічного аналізу) (80—83)

Яковенко Е.В. «Лавка ювеліра» на Єлизаветівському городищі (83—91)

Охорона археологічних пам’яток

Симонович Е.О. Ранньотрипільське поселення в с. Данилова Балка на Кірово-градщині (92—94)

Список скорочень (95)

Источник

mirknig.com/knigi/history/1181694334-arheologya-vypusk-60-1987.html

Дата и время

Страница сгенерирована:

Оригинальная дата и время страницы:


Ссылка на эту страницу: https://mirknig.online/p/cfit.